USN Skip to Content USN Skip to Footer

Voor mbo’ers meer relevante lessen nodig

Op het mbo zullen hogere eisen worden gesteld aan docenten en worden de lessen Nederlands, rekenen en burgerschap meer toegespitst op het vak waar de student voor wordt opgeleid. Onderwijsminister Dijkgraaf wil op die manier de teruglopende beheersing van deze basisvaardigheden door mbo’ers een halt toe roepen.

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat het slecht gesteld is met de beheersing van taal, rekenen en burgerschap in het middelbaar beroepsonderwijs. Studenten worden zelfs steeds slechter in deze basisvaardigheden, constateert de onderwijsinspectie. En hoewel op basisscholen en het vmbo gewerkt wordt aan verbetering, is dit volgens Dijkgraaf niet genoeg. ‘De vaardigheden om mee te kunnen doen in onze maatschappij gaan een leven lang mee. Ik vind het belangrijk dat we daar, ook na de basis- en middelbare school, in blijven investeren’, schrijft hij aan de Tweede Kamer.

Dijkgraaf wil ‘beter passende lessen en examens’ om het niveau van mbo-studenten te verhogen. De lessen moeten beter aansluiten bij het vak. Zo zouden aankomend installateurs kunnen leren offertes op te stellen, op die manier worden zij ook beter in taal en rekenen. Verder moeten de eisen die gesteld worden aan docenten omhoog. Nu kan een school nog zelf bepalen of een vakdocent ook rekenen, taal en burgerschap mag geven. Tot slot moet de ontwikkeling van studenten in beeld worden gebracht, bijvoorbeeld door middel van een portfolio. Vanaf het schooljaar 2024-2025 gaan de strengere eisen gelden.