USN Skip to Content USN Skip to Footer

VOG-kinderopvang nu ook geldig in primair onderwijs

Vanaf 1 juli 2024 volstaat een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) kinderopvang voor onderwijsprofessionals die in het primair onderwijs werken. Een aparte VOG voor het primair onderwijs is dan niet meer nodig. De nieuwe maatregel bespaart scholen en werknemers tijd en geld. Dit schrijft de minister voor primair en voortgezet onderwijs mede namens de minister van SZW in de Kamerbrief ‘Stand van zaken rond de Verklaring Omtrent het Gedrag in het primair en voortgezet onderwijs’.

Op dit moment hebben medewerkers die zowel in het primair onderwijs als in de kinderopvang werken nog twee aparte VOG’s nodig. Dit betekent extra administratieve en financiële lasten, terwijl een VOG-kinderopvang een minstens even zwaar screeningsprofiel heeft als een VOG-onderwijs.

Om met een VOG-kinderopvang te kunnen volstaan in het primair onderwijs moet wel de basisschool daarmee akkoord gaan. Het staat scholen vrij om hierin zelf een eigen afweging te maken. Daarnaast mag een VOG-kinderopvang bij aanvang van het werk in het primair onderwijs niet ouder zijn dan zes maanden. Voor overblijfkrachten mag de VOG-kinderopvang bij aanvang van het werk niet ouder zijn dan twee maanden.