USN Skip to Content USN Skip to Footer

VO-raad zet ontwikkeling onderwijsregio’s op een rij

Afgelopen jaar zijn 28 onderwijsregio’s gestart waarin scholen, lerarenopleidingen, de beroepsgroep en andere partners de handen nog steviger ineenslaan voor een regionale aanpak voor het terugdringen van het lerarentekort. Nadat in de eerste maanden de aandacht uitging naar het bij elkaar brengen van de partijen en het verkrijgen van middelen voor de activiteiten in de regio, ligt nu de focus op de verdere uitwerking en uitvoering van de regionale plannen. De belangrijkste ontwikkelingen zijn:

De voorbereidingen voor de subsidieregeling voor 2025 zijn gestart door ministerie OCW. De onderwijsregio’s krijgen in 2024 meer tijd om hun subsidieaanvraag in te dienen dan in 2023. De aanvraag wordt naar verwachting opengesteld tussen mei en september 2024. In het proces richting een nieuwe regeling worden bestuurders uit de onderwijsregio’s betrokken door middel van deelname aan ‘versnellingskamers’ die plaatsvinden in maart.

In februari 2024 is de programmaraad voor onderwijsregio’s van start gegaan. De leden van de programmaraad zijn bestuurders, leraren, schoolleiders en vertegenwoordigers van lerarenopleidingen. De programmaraad heeft als taak om de vorming van onderwijsregio’s te ondersteunen en de ervaringen uit de praktijk te verbinden aan de landelijke tafel van het bestuurlijk overleg leraren (BO).

Het onderzoek naar een structurele landelijke ondersteuningsstructuur voor onderwijsregio’s is nog gaande. Het onderzoek wordt uitgevoerd door twee onderzoekers van Rijksconsultants. In april volgt een bestuurlijke terugkoppeling van de tussenresultaten in het landelijk bestuurlijk overleg leraren en in de programmaraad.