USN Skip to Content USN Skip to Footer

Verduidelijking besluit Ter beschikking stellen van personeel

In aanvulling op de handreiking “Fiscaliteit en de rol van de toezichthouder” brengen wij onder uw aandacht het in de Staatscourant van 14 juni 2024 gepubliceerd besluit “Omzetbelasting. Ter beschikking stellen van personeel”.  Het betreft een verduidelijking van een eerder besluit.

Aan de voorwaarden voor toepassen van btw-vrijstelling bij detachering van personeel is niets gewijzigd. Wel zijn voor waar het de onderwijssector aangaat, voorbeelden opgenomen van detacheringen die kunnen vallen onder de btw-vrijstelling omdat die voldoen aan de voorwaarde “als nauw met onderwijs samenhangende diensten” (nauwe samenhang) voldoen. Dat is het geval als:

  • een directeur (met onderwijsbevoegdheid) van een basisschool wordt uitgeleend aan een andere basisschool;
  • een uitgeleend personeelslid leerkrachten van de inlenende onderwijsinstelling vakinhoudelijk ondersteunt en adviseert;
  • het door een school uitlenen van ambulante begeleiders die kinderen met een functiebeperking in de klas begeleiden.

Via bijgevoegde link kunt u in een Alert van Deloitte meer hierover lezen.