USN Skip to Content USN Skip to Footer

Utrecht start solidariteitsfonds om ouderbijdragen eerlijker te verdelen

De gemeente Utrecht zet samen met Utrechtse schoolbesturen een solidariteitsfonds op, om zo de ouderbijdragen eerlijker te verdelen en alle kinderen gelijke kansen te bieden. De vrijwillige ouderbijdrage blijft bestaan, maar het bedrag gaat naar het fonds in plaats van direct naar de betreffende school. Een school is dan niet meer afhankelijk van de bijdragen van ouders, maar van het collectief.

Niet alle ouders in Utrecht kunnen zich een bijdrage veroorloven. Er zijn dan ook grote verschillen in ouderbijdragen, variërend van 0 tot enkele honderden euro’s. Het fonds moet ervoor te zorgen dat het geld eerlijk worden verdeeld, zodat alle scholen de mogelijkheid hebben om extra activiteiten te organiseren.

Onderwijswethouder Eelco Eerenberg zegt over het initiatief: ‘Het mooie van dit collectieve fonds is dat ouders die dat willen en kunnen, ook een extra bijdrage kunnen leveren. Door het geld straks vanuit één fonds te beheren, zorgen we voor een meer gelijke verdeling, waardoor alle kinderen in Utrecht kunnen deelnemen aan activiteiten op school. Wat nog beter zou zijn, is als het rijk de vrijwillige ouderbijdrage volledig afschaft of scholen beter financiert, zodat de ouderbijdrage verminderd kan worden.’

Tientallen Utrechtse scholen hebben zich inmiddels gecommitteerd, andere schoolbesturen zitten nog in het medezeggenschapstraject en zijn voornemens zich aan te sluiten. De nadere uitwerking van het fonds ligt bij een werkgroep van de samenwerkende schoolbesturen. Het fonds zou het schooljaar 2025/2026 moeten starten.