USN Skip to Content USN Skip to Footer

Universiteiten willen banden met Israël niet verbreken

De rectoren van de vijftien Nederlandse universiteiten zijn niet van plan om de samenwerking met Israëlische instellingen stop te zetten. Dit schrijven zij in een open brief in dagblad Trouw. Daarin stellen zij niet in te zullen gaan op de eis van actievoerende studenten die willen dat de banden met organisaties uit Israël verbroken worden vanwege de Israëlische oorlog in Gaza. 

De rectoren vinden het opzeggen van samenwerkingen te ver gaan. ‘Sowieso zullen wij nooit banden met een heel land verbreken. Dit overwegen wij enkel als de rijksoverheid ons dit dwingend oplegt of adviseert, zoals bij Rusland het geval was. De banden met Russische organisaties werden beëindigd, omdat Nederland sancties heeft opgelegd vanwege de Russische agressie in Oekraïne.’

De universiteitsbestuurders wijzen provocaties, geweld en vernielingen op universiteitsterreinen af, maar vinden de vraag achter alle protesten wel legitiem: hoe verhouden de universiteiten zich tot zusterinstellingen in gebieden waar zich een grootschalig conflict afspeelt? Zij zien wetenschappelijke samenwerking dan juist als een belangrijk kanaal om ‘de dialoog over onze fundamentele kernwaarden met instellingen waar deze kernwaarden mogelijkerwijs onder druk staan, toch door te zetten’.

Ze tekenen verder aan dat de leden van de academische gemeenschap, die zich nu middels demonstraties laten horen, slechts één van de gezichtspunten vertegenwoordigen op het conflict. Als reactie zijn daags erna wederom gebouwen beklad, in dit geval bij Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Op een pand in het centrum staan de teksten ‘We will make you pay’ en ‘We will not forgive’. Ook zijn er ruiten ingegooid. Verderop in de stad is de psychologiefaculteit met rode verf beklad. Ook staat er ‘Free Palestine’ op de gevel van het Heymansgebouw.

De positie van de universiteitsbesturen leidt tot tweespalt in de universitaire wereld. Wetenschappelijk medewerkers en faculteiten gaan veelal nu hun eigen gang. Zo hebben bij Radboud Universiteit de opleidingen Sociale Geografie en Environmental Governance and Politics besloten wél institutionele samenwerkingen vanwege mensenrechtenschendingen in Gaza te beëindigen. Het gaat om de Israëlische universiteiten Tel Aviv University en Hebrew University of Jerusalem Israël. De twee opleidingen zullen voorlopig geen ondersteuning meer bieden bij de uitwisseling van studenten.