USN Skip to Content USN Skip to Footer

Tweede Kamer debatteert over onderwijsbegroting demissionair kabinet

De Tweede Kamer heeft tijdens het Kamerdebat over de onderwijsbegroting 2024 ingestemd met een motie van Kamerlid Anita Pijpelink (GroenLinks-PvdA) over een deltaplan lerarentekort en een motie van Jan Paternotte (D66) over een sectorale stagevergoedingsregeling.

Pijpelink diende een motie in waarin zij het kabinet verzoekt om een plan te maken voor de komende vijftien jaar, een ‘plan zoals na de watersnoodramp van 1953, het Deltaplan’. De motie werd door demissionair minister Mariëlle Paul van primair en voortgezet onderwijs echter ontraden, ondanks oproepen vanuit het onderwijs om tot een verbreding en intensivering van de aanpak te komen. Zij verwees hierbij naar het al afgesloten onderwijsakkoord uit 2022 en de daaraan gekoppelde werkagenda.

De aangenomen motie van Jan Paternotte roept de minister op om in overleg te gaan met sociale partners om sectorale stagevergoedingen mogelijk te maken. Ook dit vindt minister Paul niks. Zij herhaalde dat ‘het aan de sociale partners zelf is om hier afspraken over te maken in de cao’ en wil zelf geen extra geld vrijmaken. ‘Dit hoort simpelweg bij goed werkgeverschap, zeker in tijden van tekorten. Dus regel het met elkaar.’