USN Skip to Content USN Skip to Footer

Trouw: twee leveranciers beheersen Nederlandse basisonderwijs

De markt voor schoolspullen binnen het Nederlandse basisonderwijs wordt beheerst door twee private leveranciers. Scholen die trachten aan de invloeden van deze leveranciers te ontkomen, slagen hier niet in. Hoewel ze vaker elders schoolmateriaal en lespakketten voordeliger kunnen inkopen, blijkt dat de heersende positie van deze leveranciers dit in de weg staat. Dit meldt Trouw.

Omdat een school wordt gezien als publieke instelling, zijn zij door de wet gebonden aan diverse regels. Een van deze regels is dat zij verplicht moeten meedoen aan Europese aanbesteding. Veelal is dit geen probleem, doordat overkoepelende scholengemeenschappen de bestellingen voor meerdere scholen doen. Maar wat wel een probleem is, is het feit dat er slechts twee leveranciers meedingen voor deze opdrachten. Dat zijn Heutink en De Rolf Groep.

Door de afwezigheid van andere aanbieders zijn scholen gebonden aan het lesmateriaal, de diensten en de opgestelde prijzen die deze twee leveranciers bieden. Basisscholen signaleren dat innovatie en creativiteit hierdoor uitblijft. Lesmethodes worden bijvoorbeeld zonder invloed van de scholen opgesteld.

Frank Cuijpers, financieel manager van 32 basisscholen, vindt dit zorgwekkend. Scholen en scholenkoepels willen graag leerkrachten de mogelijkheid geven mede te bepalen welke lesmethode past bij de visie van de school. Dit kan echter alleen als er gesprekken plaatsvinden tussen de uitgevers en de leerkrachten. Een mogelijkheid die nu dus niet bestaat. Daarnaast zouden de aanbieders niet innoveren, omdat ze toch weten dat scholen ‘gedwongen’ zijn om bij hen de producten af te nemen.