USN Skip to Content USN Skip to Footer

Tijdelijke middelen en lerarentekort zorgen voor toename financiële reserves VO

De VO-raad heeft berekend dat van elke ontvangen euro ongeveer 0,97 euro is uitgegeven. Het resultaat is lager dan het resultaat over 2021 (537 miljoen), maar wel meer dan het vooraf begrote negatieve resultaat over 2022 van 74 miljoen. Het bovenmatig vermogen (publiek eigen vermogen groter dan de signaleringswaarde) is eind 2022 gegroeid naar boven 500 miljoen euro (5,1 procent ten opzichte van de totale jaarbaten).

Daarmee zit circa 60 procent van de schoolbesturen in het vo boven de signaleringswaarde voor mogelijk bovenmatig publiek eigen vermogen. De VO-raad meldt dat in 2022 een aantal ontwikkelingen hebben plaatsgevonden die dit positief financieel resultaat verklaren. De belangrijkste hiervan zijn:
• het lerarentekort (openstaande vacatures) heeft geleid tot het niet volledig kunnen inzetten van de bekostiging
• de forse extra (tijdelijke) middelen. In 2022 is het grootste gedeelte van de NPO-bekostiging uitgekeerd (de totale NPO-bekostiging is uitgekeerd in de schooljaren 2021/2022 en 2022/2023)
• eind 2022 is de eerste tranche van de subsidie basisvaardigheden uitgekeerd. Deze konden niet meer volledig in 2022 worden uitgegeven.