USN Skip to Content USN Skip to Footer

Themacommissie digitalisering: AI vraagt om een sectorbrede aanpak

Artificial intelligence (AI) biedt kansen voor het primaire proces in het onderwijs, maar hoe verzilveren we die kansen, wat zijn de risico’s en hoe houdt het onderwijs de regie? Leden van de VO-raad bogen zich over deze vragen tijdens de algemene ledenvergadering.

Geen enkele technologie staat zo in de schijnwerpers als AI. Reden voor het bestuur van de VO-raad om de hoogleraren Inge Molenaar (Radboud Universiteit en Nationaal Onderwijslab AI) en Jeroen van den Hoven (ethiek en technologie, TU Delft) uit te nodigen op de algemene ledenvergadering van de VO-raad op 30 mei 2024 voor een uiteenzetting.

Na beide inleidingen gaan alle deelnemers met elkaar in gesprek over de kansen en risico’s van AI. Vragen die spelen zijn: wat vinden we van de technologie, waar worden we nerveus van, hoe zouden we het in het onderwijs willen inzetten en hoe houd je dan de regie? Molenaar en Van den Hoven benadrukken hoe belangrijk het is dat schoolbesturen de regie pakken: schoolleiders en schoolteams moeten zelf gaan bepalen welke technologie de klas in komt en welke niet.

Jeroen van den Hoven pleitte daarbij voor een werkwijze van ‘ethics by design’. Middels een programma van eisen kan je als schoolbestuur en als sector aan de voorkant bepalen aan welke waarden een AI-systeem moet voldoen. Ook zouden richtlijnen vanuit de overheid en Europa kunnen helpen om schoolbesturen hierbij te ondersteunen. Lees het verslag van de middag en/of download het advies van de themacommissie digitalisering van PO-Raad en VO-raad.