USN Skip to Content USN Skip to Footer

Terugblik Lunchcollege met Mariëla Harrigan en Arthur Hol

In ons online lunchcollege van 16 februari waren Mariëla Harrigan en Arthur Hol te gast.

Invulling geven aan de werkgeversrol, Hoe doet je dat nou en hoe maak je het eigen. In dit lunchcollege bespraken Mariëla en Arthur diverse aspecten van de werkgeversrol. In hoog tempo passeerde veel informatie en roerden ook de deelnemers zich met vragen en opmerkingen. Zoveel zelfs dat niet alle vragen tijdens het lunchcollege beantwoord konden worden. Deze resterende vragen hebben we nu ook van een antwoord voorzien.

Mariëla Harrigan is fiscaal jurist en is gespecialiseerd in loonbelasting, arbeidsvoorwaarden en adviseert over bestuurlijke en governance vraagstukken behoren tot haar werkgebied. Arthur Hol is Regisseur, procesbegeleider, inspirator, sparringpartner, netwerker en meer. Daarnaast is hij expert op het gebied van veranderprocessen. Mariëla en Arthur hebben samen een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van een tweetal recente handreikingen over de werkgeversrol: over het remuneratiebeleid en over de evaluatie & ontwikkeling van bestuurders.