USN Skip to Content USN Skip to Footer

Technologieonderwijs voor alle kinderen kan van start

Het kabinet heeft op advies van het Nationaal Groeifonds besloten om deels voorwaardelijk 351,6 miljoen euro aan het programma Techkwadraat toe te kennen. Het programma heeft als doel om technologieonderwijs voor elk kind toegankelijk te maken. Regionale en landelijke partners kunnen met deze impuls overal in Nederland leerrijke omgevingen creëren waar kinderen en jongeren hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen, zowel op school als daarbuiten.

Het doel van het programma Techkwadraat is ieder kind een eerlijke kans geven om talenten en nieuwsgierigheid te ontwikkelen, ongeacht achtergrond of sociaaleconomische status. Technologie is overal en speelt in ieders dagelijks leven een rol. Door kinderen van jongs af aan vertrouwd te maken met de complexiteit en potentie van technologie, leren ze er de waarde van inschatten en de mogelijkheden ervan zien.

Binnen het programma Techkwadraat gaan regionale samenwerkingsverbanden van onderwijsinstellingen, bedrijven en buitenschoolse organisaties aan de slag om de impact van hun lopende initiatieven en activiteiten op het gebied van technologieonderwijs te vergroten. Na de zomer komt er meer informatie beschikbaar over de subsidieregeling en ondersteuning voor samenwerkingsverbanden bij netwerk- en planvorming.

Verder wordt er een landelijke kennis- en ondersteuningsstructuur – met verschillende expertpartners – ingericht om kennisuitwisseling van werkende aanpakken te stimuleren, aansluiting op het curriculum te realiseren, én om te zorgen voor samenhang, doorontwikkeling en borging van opgedane kennis.