USN Skip to Content USN Skip to Footer

Succesvolle startbijeenkomst Netwerk Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs

In juni vond de succesvolle startbijeenkomst plaats van het Netwerk Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs. Met een grote groep belangstellenden ging de vereniging voor toezichthouders in de kinderopvang en het onderwijs in gesprek over de verschillende (juridische) vormen van deze samenwerkingsverbanden in het po en vo, de honorering van statutair bestuurders van samenwerkingsverbanden en de rol van VTOI-NVTK in het samenbrengen van dit netwerk.

Het programma werd ingeluid door Hartger Wassink, adviseur beleid en toezicht, met de grafieken uit het AEF-rapport. Uit dat onderzoek blijkt dat nog niet alle samenwerkingsverbanden werken met een onafhankelijk toezicht.

De groep ging in gesprek over de verschillende varianten die mogelijk zijn en de bijbehorende dilemma’s. Hoe zorgen we ervoor dat het doel (passend onderwijs voor ieder kind) centraal blijft staan? Wat is de rol van de RvT in een algemene ledenvergadering? En in welke volgorde worden beslissingen genomen: keurt eerst een deelnemersraad of ALV een beslissing goed en gaat het dan naar de RvT? Of hoort dit andersom? Hoe wordt met nieuwe wetgeving gezorgd dat de rollen duidelijker worden in plaats van meer verwarrend?

Wetgeving samenwerkingsverbanden

Over dit laatste thema sprak Jochem Streefkerk, onderwijsjurist, met de groep. “Governance wordt gezien als wondermiddel voor allerlei problemen die bestuur en politiek ervaren”, begon hij. Een helder overzicht van de wetten en regels die zijn ingevoerd sinds de functiescheiding tussen bestuur en toezicht in 2010 neemt de bezoekers mee in de richting waar de politiek nu heen beweegt: een aanscherping van de governance samenwerkingsverbanden waardoor RvT’s van samenwerkingsverbanden onafhankelijk moeten zijn. Het streven is dat er eind van dit kalenderjaar een concept wetsvoorstel naar de kamer wordt gestuurd.

Route naar honoreringsregeling bestuurders swv

Hoe bepaal je de hoogte van de honorering van statutair bestuurders van samenwerkingsverbanden? Daarover ging Mariëla Harrigan, jurist bij VTOI-NVTK met het publiek in gesprek. Op dit moment kunnen bestuurders van samenwerkingsverbanden zich aansluiten bij de cao PO of cao VO of bij de cao bestuurders funderend onderwijs en is er niet één duidelijke richting. VTOI-NVTK is door netwerk Lpo en Sectorraad Samenwerkingsverbanden VO benaderd om tot een honoreringsregeling te komen voor bestuurders van samenwerkingsverbanden en wil daar graag aan meewerken, met als voorwaarde dat het voorstel extern gevalideerd wordt. Die opdracht is aan adviesbureau Berenschot gegeven.

Uit de interviews die Berenschot hield met de stakeholders bleek vooral dat, in tegenstelling tot de cao bestuurders funderend onderwijs, het aantal leerlingen niet van direct belang is voor de functiezwaarte, maar dat de complexiteit van de functie zit in het beheren van het netwerk aan stakeholders en de politieke maatschappelijke omgeving. VTOI-NVTK gaat de komende maanden gebruiken om het voorstel verder uit te werken en leden te raadplegen. Eind van het jaar wordt het voorstel verwacht.

Geert van der Tang, directeur VTOI-NVTK, sloot de netwerkbijeenkomst af. Een rondgang door de zaal gaf aan dat de wens naar dit soort netwerkbijeenkomsten groot is en dat de vereniging hierin een grote rol kan spelen. Die wens wordt ter harte genomen en binnenkort geven we meer informatie over de vervolgbijeenkomsten en onderwerpen. Houd onze nieuwsbrief, Linkedin en website in de gaten.