USN Skip to Content USN Skip to Footer

Subsidieregelingen (voorlopers) onderwijsregio’s

Met de subsidieregeling onderwijsregio’s kunnen RAP-regio’s en SO&P-partnerschappen die nog niet de overstap maken naar onderwijsregio’s, in 2024 activiteiten blijven uitvoeren voor RAP en SO&P. Voorwaarde is dat zij met de realisatie-eenheid verkennen hoe zij kunnen aansluiten bij onderwijsregio’s of zelf onderwijsregio’s vormen, zodat er op 1 januari 2025 een landelijk dekkend netwerk van onderwijsregio’s is. Penvoerders kunnen subsidie aanvragen bij DUS-I van 2 oktober 2023 tot en met 31 oktober 2023. In totaal is iets meer dan 90 miljoen euro beschikbaar voor de subsidieregeling onderwijsregio’s.

Met de subsidieregeling voorlopers onderwijsregio’s kunnen voorlopers 100.000 euro subsidie aanvragen. De subsidie is bedoeld om een projectleider aan te stellen en om in 2023 activiteiten uit te voeren die samenhangen met de lerende aanpak onderwijsregio’s, zoals ontwikkel- en kennisdelingssessies en versterken van de verbinding tussen RAP en SO&P. Voorloper onderwijsregio’s kunnen de subsidie aanvragen bij DUS-I tot en met 2 oktober 2023. Voor de subsidieregeling voorlopers onderwijsregio’s is in totaal 2,7 miljoen euro beschikbaar.