USN Skip to Content USN Skip to Footer

Subsidie voor geldlessen en ondersteuning

Scholen hebben de mogelijkheid om voor een langere periode (maximaal drie jaar) subsidie aan te vragen, waarmee ze bijvoorbeeld eigen docenten een opleiding kunnen bieden of medewerkers kunnen aannemen of vrijstellen om financiële hulp te bieden aan studenten met geldproblemen. Het is de bedoeling dat docenten de geldlessen inpassen in bestaande lesprogramma’s.

Er wordt op mbo-scholen gestart omdat relatief veel mbo-studenten financieel op eigen benen komen te staan tijdens hun studie. Daarnaast laat onderzoek van het Nibud zien dat meer dan een kwart van de mbo’ers te maken heeft met betaalachterstanden of schulden.

Geldlessen en financiële steunpunten op mbo-scholen zijn niet nieuw. Op meerdere mbo-scholen in Amsterdam zijn budgetcoaches actief waar studenten met geldzorgen terecht kunnen. Ook het Rotterdamse Zadkine College ondersteunt studenten met geldzorgen en stuurt ze waar nodig door naar professionele instanties. Ook geeft de school speciale geldlessen aan hun studenten. Leraren worden hiervoor getraind.

Scholen kunnen een bedrag van minimaal 25.000 en maximaal 400.000 euro aanvragen. Voor mbo-scholen met meerdere locaties is één aanvraag per jaar mogelijk. Er kan wel voor meerdere locaties tegelijk subsidie worden aangevraagd. De subsidie moet in een tijdsbestek van drie jaar worden uitgegeven.

Het tijdvak voor aanvragen subsidies sluit op 16 oktober, om ervoor te zorgen dat scholen de subsidie dit jaar nog kunnen ontvangen en aan de slag kunnen. Alle informatie over de procedure en voorwaarden van de subsidie is te vinden op deze website: www.geldlessen.nl/subsidie