USN Skip to Content USN Skip to Footer

Structureel 10,2 miljoen voor programmatische aanpak onderwijshuisvesting

Het ministerie van OCW maakt structureel 10,2 miljoen euro per jaar vrij om een programmatische aanpak onderwijshuisvesting op te zetten. De programmatische aanpak richt zich onder meer op het verkrijgen en standaardiseren van sturingsdata op gebouw-, portefeuille-, lokaal en landelijk niveau. Ook werkt deze aanpak aan het doorontwikkelen en borgen van kennis en het uitwerken van juridische en fiscale documentatie rond de organisatie van de onderwijshuisvestingsopgave.

Het is de bedoeling dat deze kennis en informatie in co-creatie met de sector wordt opgeleverd. Daarnaast worden regionale experts ingezet om lokaal te ondersteunen. Dit schrijft demissionair minister Paul aan de Tweede Kamer in haar voortgangsbrief onderwijshuisvesting op 3 december 2023. OCW, PO-Raad, VO-raad en VNG vormen gezamenlijk de inhoudelijke stuurgroep op de aanpak.

De sectorraden en de VNG staan positief ten opzichte van Pauls aanpak. Er is een integrale inhaalslag nodig om alle schoolgebouwen (onderwijs)adaptief, gezond, inclusief en (minstens) energieneutraal en aardgasvrij te maken. ‘De aanpak vormt een goede eerste stap om de sector voor te bereiden op versnelling van het vernieuwen en renoveren van slechte schoolgebouwen’, zo schrijft de VO-raad.

‘De vruchten van de aanpak kunnen echter pas echt geplukt worden als ook de benodigde 1,2 miljard extra per jaar om alle schoolgebouwen op niveau te brengen door het rijk beschikbaar gesteld wordt.’ Kortom: versnelling is enkel mogelijk met voldoende middelen. In eerdere brieven aan de Kamer is het belang hiervan door de sector al benadrukt.