USN Skip to Content USN Skip to Footer

Steeds minder gespecialiseerde onderwijs-accountants

Accountants houden in het algemeen voldoende toezicht op de uitgaven die onderwijsbesturen doen. Dat concludeert de Inspectie van het Onderwijs na haar jaarlijkse controle op het werk van de accountants. Wel ziet de inspectie dat steeds minder accountantskantoren zich met onderwijs bezig houden. De keuze voor onderwijsbesturen wordt daardoor kleiner, terwijl ze allemaal een accountant nodig hebben.

De Inspectie van het Onderwijs beoordeelt jaarlijks een gedeelte van de accountantscontroles op de uitgaven door onderwijsinstellingen. Afgelopen jaar hield de inspectie 74 van zulke nacontroles. Daarbij kregen 68 controles door accountants het formele oordeel ‘toereikend’, ofwel bijna 92 procent. In het algemeen, schrijft de inspectie, kan er dus op worden vertrouwd dat het publieke geld rechtmatig wordt besteed. Bij de overige zes accountantscontroles trof de inspectie te veel onvolkomenheden aan. Het werk van deze accountants wordt dit jaar opnieuw bekeken.

Intussen valt het de Inspectie van het Onderwijs op dat er steeds minder accountskantoren opdrachten voor het onderwijs uitvoeren. Accountantskantoren die onder hun klanten maar weinig onderwijsinstellingen hebben, blijken zich uit de onderwijsmarkt terug te trekken. De inspectie noteert dat deze kantoren vertellen dat ze moeite hebben de kennis en ervaring op peil te houden. Er komen ook al een paar jaar geen nieuwe accountantskantoren op de onderwijsmarkt. Alles bij elkaar controleren in Nederland nu nog 26 kantoren de onderwijsgelden, tien jaar geleden waren dat er nog 49.