USN Skip to Content USN Skip to Footer

Slagingspercentages eindexamens ondanks impact corona weer richting normaal

Dat blijkt uit de examenmonitor 2023 van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). De afgelopen drie jaar lagen de slagingspercentages veel hoger, onder meer omdat leerlingen een extra herkansing mochten doen vanwege de uitzonderlijke omstandigheden waarin ze zich hadden moeten voorbereiden op hun examen. Ook mochten ze één cijfer niet laten meetellen voor hun diploma zolang het geen kernvak was (duimregeling). In 2020 ging het eindexamen vanwege corona helemaal niet door en slaagde bijna iedereen.

In mei 2023 deden de leerlingen voor het eerst weer examen nagenoeg zónder speciale maatregelen. Ook in schooljaar 2023-2024 moeten leerlingen examen maken zonder speciale maatregelen. Wel blijft het tweede tijdvak verlengd vanwege de positieve ervaringen hiermee in coronatijd. Voortaan duurt dit tijdvak 6 dagen in plaats van 4. Hierdoor kan een leerling die bijvoorbeeld door ziekte het examen in het eerste tijdvak niet kan maken, het examen makkelijker inhalen. Dat komt doordat hierdoor minder examens tegelijkertijd plaatsvinden.

Met geld uit het Nationaal Programma Onderwijs pakken scholen sinds 2021 de leervertragingen aan die leerlingen als gevolg van corona hebben opgelopen. Scholen kiezen hiervoor uit een menukaart van bewezen effectieve methodes. Scholen in het primair en voortgezet onderwijs mogen dit geld nog tot en met schooljaar 2024/2025 inzetten.