USN Skip to Content USN Skip to Footer

Sectorrapportage primair onderwijs 2023: hogere ambities voor taal en rekenen noodzakelijk

Hoe is het gesteld met de basisvaardigheden van leerlingen? Wat is er nodig voor gezonde en duurzame huisvesting en hoe staat het met de financiële reserves van schoolorganisaties? Dit en meer lees je in de Sectorrapportage 2023. Een bundeling van zowel feiten en cijfers als het verhaal achter deze cijfers. De PO-Raad wil met de sectorrapportage laten zien hoe het onderwijs zich ontwikkelt, waar het goed gaat, wat er beter kan en welke oplossingsrichtingen er zijn.

De sectorrapportage laat zien waarom er hogere ambities nodig zijn rondom de streefniveaus, waarom er later moet worden geselecteerd, waarom onderwijsondersteunend personeel minder vaak een vast contract heeft, de kwaliteit van schoolgebouwen ondermaats is en dat van elke euro voor het onderwijs 2 cent niet wordt uitgegeven.

Een van de bevindingen is dat minder dan de helft van de leerlingen aan het eind van de basisschool het streefniveau voor rekenvaardigheid (slechts 42 procent) beheerst. Grotere ambitie is nodig, bijvoorbeeld door de referentieniveaus 1S en 2F als norm te nemen en meer kennis over de referentieniveaus te ontwikkelen.

In totaal is in het hele po een positief financieel resultaat geboekt van circa 285 miljoen euro. De PO-Raad vindt het niet wenselijk dat reserves toenemen, maar wel verklaarbaar. Niet-effectieve besteding van geld komt onder meer voort uit de toename van (tijdelijke) doelfinanciering en subsidies. De PO-Raad dringt er bij de overheid op aan om terughoudend te zijn in doelfinanciering en te investeren in een goed systeem van structurele bekostiging.