USN Skip to Content USN Skip to Footer

Sectorrapport kinderopvang 2023 online

Het sectorrapport kinderopvang 2023 is op 7 december 2023 online gezet. Het rapport biedt een objectieve en onafhankelijke weergave van de financiële ontwikkeling van de kinderopvang middels de jaarcijfers 2022.

Naast de financiële trends wordt ook inzicht gegeven in ontwikkeling van capaciteit, gebruik, tarieven en het aantal medewerkers in de sector. In de bijlagen wordt de spreiding van de financiële kengetallen weergegeven, uitgesplitst naar rechtsvorm en omzetklasse.

Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang brengt dit rapport al voor het 19e jaar op rij uit. Er werkt jaarlijks een vaste groep van kinderopvangorganisaties mee, wat bijdraagt aan de transparantie in de sector. Op basis van kindplaatsen is de deelname dit jaar 47 procent van de sector en daarmee geeft het rapport een goed beeld van de financiële ontwikkeling.

Het sectorrapport is dit jaar met meer sectordata uitgebreid. Er wordt middels diverse grafieken gedetailleerd inzicht gegeven in de spreiding van de kengetallen en er wordt inzicht gegeven in de ontwikkeling van capaciteit, gebruik, tarieven en het aantal medewerkers.