USN Skip to Content USN Skip to Footer

Schoolbesturenopdekaart.nl nu met data Inspectiekaders

Schoolbesturenopdekaart.nl is de benchmark voor schoolbesturen in het primair- en voortgezet onderwijs. Onlangs is de website uitgebreid met de inspectiekaders van de Inspectie van het Onderwijs op de kwaliteitsgebieden besturing, kwaliteitszorg en ambitie (BKA). Via de website kunnen schoolbesturen nu makkelijk hun beoordelingen vergelijken met anderen, om zo van elkaar te leren en hun beleid aan te scherpen.

De inspectie beoordeelt in BKA1 hoe het bestuur de besturing en randvoorwaarden opzet aan de hand van een onderwijsvisie met duidelijke ambities en doelen. BKA2 richt zich op de uitvoering: hoe realiseert het bestuur de visie, ambities en doelen en welke kwaliteitscultuur heerst daarbij? BKA3 onderzoekt tenslotte hoe het bestuur evalueert, verantwoording aflegt, reflecteert op resultaten en in gesprek gaat.

Dankzij deze nieuwe toevoeging aan Schoolbesturenopdekaart.nl kunnen onderwijsorganisaties hun beoordelingen bekijken en vergelijken met anderen. Bijvoorbeeld op basis van leerlingaantallen of vestigingen, maar ook met besturen in dezelfde provincie, gemeente en/of plaats.

Op Schoolbesturenopdekaart.nl (voorheen Benchmarkpovo.nl) laten de PO-Raad en VO-raad zien hoe schoolbesturen het geld inzetten dat ze van de overheid krijgen voor onderwijs. Door deze verantwoording van overheidsgelden en het creëren van transparantie, hopen de sectorraden de landelijke onderwijskwaliteit verder te verbeteren.

Via de website kunnen onderwijsorganisaties namelijk eenvoudig hun gegevens vergelijken met die van andere besturen. Ook kan de informatie gebruikt worden in verantwoording en in jaarverslagen. De data zijn afkomstig van databronnen zoals DUO en de Inspectie van het Onderwijs.