USN Skip to Content USN Skip to Footer

Scholen winnen beroepsprocedure onvoldoende bekostiging

De rechtbank Midden-Nederland heeft op 21 juni 2024 uitspraak gedaan in de gezamenlijke beroepsprocedure van 222 schoolorganisaties tegen de toekenning van te weinig bekostiging door de minister in de periode augustus - december 2022. De schoolorganisaties zijn door de rechtbank volledig in het gelijk gesteld. De schoolbesturen gaan nu met het ministerie van OCW in overleg over de praktische uitwerking van de uitspraak.

De rechtbank constateert dat OCW zich niet heeft gehouden aan de wettelijke plicht om schoolorganisaties voldoende financiële middelen toe te kennen om de uitgaven en inkomsten in balans te houden. Voor de laatste vijf maanden van 2022 heeft de minister van onderwijs de schoolorganisaties een beschikking gegeven van 34,55 procent van de bekostigingsnorm van dat jaar. De schoolorganisaties hadden in die periode daarentegen te maken met substantieel hogere lasten ter grootte van 5/12e (= 41,67 procent).

In eerdere jaren was dit ook het geval, maar dan werd het verschil door de minister in het volgende jaar gecompenseerd. Door de invoering van een nieuwe manier van bekostigen hebben scholen deze compensatie in 2023 niet ontvangen. Zij kregen daardoor te maken met een tekort van 7,12 procentpunt van hun bekostiging. Dit verschil kost alle schoolorganisaties in het primair onderwijs éénmalig circa 600 miljoen euro.  

In 2023 hebben 222 schoolorganisaties uit het primair onderwijs een gezamenlijk beroep ingesteld bij de rechter. Zij gaven aan dat ze forse schade hebben opgelopen door het tekort aan bekostiging. Zo hebben sommige schoolorganisaties mensen moeten ontslaan, bovendien kan een financieel tekort negatieve gevolgen hebben voor de kwaliteit van het onderwijs.