USN Skip to Content USN Skip to Footer

Scholen krijgen ruimte voor ‘andere keuzes’ in pilot onderwijstijd

De VO-raad is met de vakbonden en het ministerie van OCW overeengekomen om een pilot te starten waarbinnen scholen ervaring opdoen met het aanbieden van substantieel minder uren onderwijstijd dan momenteel de standaard is. De tijd die hiermee gewonnen wordt, kan door leraren besteed worden aan (extra) professionele ontwikkeling en lesvoorbereiding.

Leraren krijgen zo meer ruimte om zelf vorm te geven aan onderwijsontwikkeling. Ook moet het onderwijs zo aantrekkelijker worden, met behoud van de kwaliteit. De pilot komt voort uit afspraken die zijn gemaakt in het kader van het Onderwijsakkoord en de Werkagenda.

In vergelijking met andere landen geven leraren in Nederland veel uren les en hebben leerlingen veel lestijd. De vraag is of het hoge aantal lessen en de nadruk op kwantiteit nodig is, schrijft de VO-raad. Verlaging van de onderwijstijd, meer in overeenstemming met andere Europese landen, is – onder goede randvoorwaarden – met behoud van kwaliteit mogelijk. De pilot moet uitwijzen hoe scholen op verantwoorde wijze de onderwijstijd kunnen terugbrengen.

De pilot start vanaf het schooljaar 2024/2025. In de pilot kunnen scholen ervaring opdoen met het aanbieden van substantieel minder (normatieve) uren onderwijstijd dan momenteel de standaard is. Op de deelnemende scholen gaat de lesgevende taak voor leraren omlaag, wordt de lessentabel aangepast en worden vrijgekomen uren ingezet voor voorbereiding van lessen en ontwikkeltijd.