USN Skip to Content USN Skip to Footer

Rotterdam en Den Haag succesvol met binnenhalen zij-instromers po

Met name Amsterdam en Almere lukt het niet om voldoende zij-instromers voor het primair onderwijs op te leiden. Dat staat in een evaluatie van de subsidieregeling zij-instromers primair onderwijs in de G5. Schoolbesturen voor primair onderwijs in Almere, Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht krijgen sinds vier jaar 36 miljoen euro subsidie om zij-instromers aan te trekken, hun begeleiding te verbeteren en de opleiding passender te maken.

Per stad is afgesproken hoeveel zij-instromers minimaal moeten starten met de opleiding voor basisschoolleerkracht. Rotterdam en Den Haag zijn hierin succesvol, Utrecht op één jaar na ook, maar Amsterdam en Almere hebben in geen enkel jaar de streefaantallen gehaald. Dit constateren onderzoekers van KBA Nijmegen, Oberon en het Kohnstamm Instituut in hun rapport ‘evaluatie subsidieregeling zij-instroom po G5’.

Volgens schoolleiders in Amsterdam en Almere liggen de knelpunten in de plaatselijke arbeidsmarkt. Daarbij klaagt Almere over oneerlijke concurrentie. Zo krijgen in Amsterdam leraren bonussen en elke school een gemeentelijke subsidie voor een conciërge, administratief medewerker of vakleerkracht gymnastiek.

Opvallend is ook dat veel schoolbesturen zich naar buiten toe keurig aan de afspraken houden: geen onderlinge concurrentie, niet elkaars kandidaten afsnoepen. Maar de praktijk is vaak anders. In Almere zeggen schoolleiders dat ze wel degelijk ruimte van hun bestuur krijgen om zij-instromers iets extra’s te geven. Amsterdam idem. En in Utrecht wordt helemaal niet samengewerkt, ondanks bestaande afspraken.

Toch benadrukken de onderzoekers de meerwaarde van een integrale, gezamenlijke aanpak voor zij-instromers. Dan moet er wel samenhang zijn tussen de verschillende onderdelen van het traject. Om de zij-instroomtrajecten ook in de toekomst succesvol te verbeteren en te kunnen handhaven is structurele financiering nodig, zodat de activiteiten die bij elke zij-instromer opnieuw om inzet vragen kunnen worden gecontinueerd. Dit betreft onder meer dubbele bezetting en extra begeleiding.