USN Skip to Content USN Skip to Footer

Rekenkamer: beter beleid nodig voor gelijke kansen in het mbo

De inzet van 1,6 miljard euro om discriminatie en ongelijkheid in het mbo tegen te gaan, heeft niet gezorgd voor meer gelijke kansen voor alle studenten. Bestuurders van mbo-instellingen en het ministerie van OCW weten niet wat de resultaten zijn van hun aanpak van kansenongelijkheid. Het ministerie van OCW moet daarom met het mbo hardere afspraken maken.

Mbo-instellingen hebben nu alle vrijheid een eigen aanpak te kiezen. Vaak kiezen ze alle studenten als doelgroep. Volgens de Algemene Rekenkamer ontbreekt het bewijs dat de huidige stimuleringsmaatregelen de ongelijke kansen in het mbo terugdringen. De minister van OCW weet zelfs niet hoe groot het probleem van kansenongelijkheid in het mbo is.

Het ministerie van OCW moet hogere eisen stellen aan wat het budget voor de bestrijding van kansenongelijkheid moet opleveren, vindt de rekenkamer. Dat geldt voor de 1,6 miljard euro die de afgelopen jaren beschikbaar was, en ook voor de 1 miljard die gereserveerd is voor de periode 2023-2027.