USN Skip to Content USN Skip to Footer

Regionale kenniskringen voorschoolse educatie voor gemeenten en aanbieders

In maart 2024 vinden in zes regio’s kenniskringen plaats, live bijeenkomsten waar gemeenten en ve-aanbieders elkaar ontmoeten om het gemeentelijk onderwijs achterstandenbeleid (GOAB) te bespreken. Welke uitdagingen zijn actueel? Waar mag de gemeente wel eens meer onderzoek naar doen of wat kan jij van je gemeente leren? Welke signalen wil je meegeven aan het landelijk ve-ondersteuningsteam? Wat moeten de ministeries van OCW en SZW echt weten?

Bij elke kenniskring zijn twee vertegenwoordigers van het ve-ondersteuningsteam aanwezig. Dit team bestaat uit het consortium Oberon/Sardes/CED-groep en beleidsadviseurs van BK, BMK en Sociaal Werk Nederland (SWN). Hier vind je links waarmee je je kunt aanmelden.