USN Skip to Content USN Skip to Footer

Raad van State kritisch over wetsvoorstel schoolverzuim

De Raad van State (RvS) adviseert om de huidige versie van het wetsvoorstel Terugdringen verzuim niet bij de Tweede Kamer in te dienen. Onderwijsorganisaties hadden tijdens de internetconsultatie ook al bezwaren ingediend, waar de Raad van State in meegaat. Uit de toelichting bij het wetsvoorstel door het kabinet wordt volgens de raad ‘onvoldoende duidelijk hoe de voorgestelde maatregelen kunnen bijdragen aan het terugdringen van verzuim’.

Ook wordt het volgens de Raad van State ‘niet goed duidelijk hoe het wetsvoorstel aansluit bij de huidige praktijk’. Onderwijsorganisaties hadden de vrees geuit dat met name de voorgestelde versnippering van verantwoordelijkheden en extra administratieve verplichtingen het terugdringen van verzuim niet bevorderen.

Het wetsvoorstel heeft als doel om verzuim en het aantal kinderen en jongeren dat langdurig niet naar school gaat en thuiszit beter in beeld te krijgen, te voorkomen en terug te dringen. Om dit doel te bereiken stelt het kabinet voor om het verzuimbeleid en de verzuimregistratie in het primair en voortgezet onderwijs en het mbo aan te scherpen. Ook stelt zij voor om verzuimgegevens van scholen naar het ministerie, de gemeente én samenwerkingsverbanden passend onderwijs te sturen.