USN Skip to Content USN Skip to Footer

Pointer: Gemeenten nemen nieuwe norm schoolpleingrootte niet mee in beleid

Sinds 2021 is er een nieuwe norm die voorschrijft hoe groot schoolpleinen voor basisscholen moeten zijn. Gemeenten nemen die norm vooralsnog alleen niet mee in hun beleid. Dat blijkt uit een steekproef van Pointer

Per leerling moet op elk schoolplein minimaal 5 vierkante meter aan buitenspeelruimte zijn. Daarvan moet minimaal 2 vierkante meter onverhard zijn, tenzij het in een stedelijke omgeving is. Dat staat in het ‘Kwaliteitskader huisvesting onderwijs’, dat tot stand kwam op verzoek van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de sectorverenigingen voor het primair en voortgezet onderwijs (PO-raad en VO-raad). Pointer onderzocht de huisvestingsverordeningen voor onderwijs van 50 gemeenten en ontdekte dat geen enkele gemeente die nieuwe norm hanteert bij nieuwe onderwijshuisvesting.

Geen 5 maar 3 vierkante meter per leerling

De nieuwe norm van 5 vierkante meter voor nieuwbouw, werd in 2021 vastgelegd in een geactualiseerde versie van het Kwaliteitskader huisvesting onderwijs. Het is bedoeld om een idee te geven van waar een school aan moet voldoen om een bepaalde ‘basiskwaliteit’ te garanderen. Bijvoorbeeld om te zorgen dat kinderen genoeg kunnen bewegen op school. Maar die norm wordt dus niet opgevolgd. De onderzochte gemeenten houden een andere norm aan, namelijk 3 vierkante meter per leerling, met een minimum van 300 vierkante meter buitenruimte in totaal. Die norm is afkomstig uit een oudere ‘modelverordening’ van de VNG: een document dat gemeenten als uitgangspunt kunnen nemen voor hun eigen beleid.

Lees hier het hele artikel

Kijk de uitzending van Pointer over buitenspeelruimte van donderdag 21 maart hier terug.