USN Skip to Content USN Skip to Footer

PO-Raad vraagt kabinet om lange-termijnplan onderwijsarbeidsmarkt

De PO-Raad roept staatssecretaris Mariëlle Paul (funderend onderwijs en emancipatie) op om werk te maken van een lange-termijnplan voor een stabiele onderwijsarbeidsmarkt. Daarnaast vraagt de sectororganisatie om te stoppen met de bezuinigingen op onderwijs en de juiste voorwaarden te bieden voor het verbeteren van de onderwijskwaliteit. 

Het nieuwe kabinet Schoof wil de kwaliteit van het onderwijs structureel herstellen en dit vastleggen in een herstelplan, gericht op de lange termijn en met maatregelen voor meer zij-instroom, een hogere deeltijdfactor en meer ruimte voor het vakmanschap van de leraar. Deze maatregelen kunnen volgens de PO-Raad het best worden verankerd in een lange-termijnplan, waar leraren, schoolleiders en besturen bij betrokken moeten worden. Concreet stelt de PO-Raad in de brief aan de minister de volgende maatregelen voor:

  • Schrap de aangekondigde bezuinigingen op kansengelijkheid en stop de hogere btw op leermiddelen en de boekensector
  • Zet in op een betere verantwoording van onderwijsgeld
  • Organiseer de randvoorwaarden voor meer regie op onderwijskwaliteit
  • Investeer in schoolgebouwen
  • Maak kinderopvang toegankelijk voor alle kinderen