USN Skip to Content USN Skip to Footer

PO- en VO-traject: versneld samenwerken in onderwijsregio’s

In inmiddels 29 onderwijsregio’s maken leraren, schoolbesturen en lerarenopleidingen regionaal bindende afspraken rond het werven, matchen, opleiden, begeleiden en professionaliseren van personeel. Dit gebeurt om een regionaal dekkend, kwalitatief hoogstaand en zo divers mogelijk onderwijsaanbod te kunnen blijven bieden. Om deze samenwerking nog te versnellen organiseren in het najaar van 2024 PO-Raad en VO-raad het leertraject ‘Samenwerken in onderwijsregio’s’.

Onder begeleiding van verschillende experts wordt dan gezocht naar maatwerk en begeleiding, om zo een extra stap te zetten in de regionale samenwerking. Dit ongeacht waar organisaties staan in het proces. Het traject is vooral bedoeld voor bestuurders en anderen die al betrokken zijn bij de vorming en doorontwikkeling van een onderwijsregio. Het leertraject begint in het najaar van 2024 en eindigt begin 2025 en deelname is kosteloos.