USN Skip to Content USN Skip to Footer

Platform jongeren: ongelijk investeren voor gelijke kansen

Geef gemeenten en besturen een grotere rol bij de verdeling van extra geld voor scholen. Dat staat in het eindadvies van het Platform Perspectief Jongeren (PPJ) over de besteding van het geld uit het nationaal programma onderwijs (NPO). Het PPJ is positief over de meerwaarde van het NPO, maar heeft kanttekeningen.

Zo vermoedt het PPJ dat het extra geld ten koste ging van de kansengelijkheid. Dit omdat het geld over alle scholen gelijk is verdeeld, daardoor profiteerden ook scholen zonder acute problemen of veel kwetsbare leerlingen van het programma. Het gebeurde zelfs dat die scholen het extra geld gebruikten om onderwijskrachten te onttrekken aan de scholen die ze het hardste nodig hadden. Daarom moeten gemeenten en schoolbesturen een grotere rol krijgen bij de verdeling van middelen, om ervoor te zorgen dat het geld terecht komt bij de leerlingen die het echt nodig hebben.

Verder adviseert het PPJ meer verbinding tussen gemeentelijk jeugdbeleid met het onderwijs, om zo het mentaal welbevinden van vooral kwetsbare jongeren te bevorderen. Professionals uit bijvoorbeeld het jongerenwerk, buurtsport en buurthuizen kunnen daarin een rol spelen.

Het PPJ is een onafhankelijke commissie die het nationaal programma onderwijs maatschappelijk begeleidt en de keuzes en bestedingen van het programma volgt. In samenspraak met jongeren wil het PPJ antwoord geven op vragen als: hoe bereikt het programma jongeren? Hoe past het programma binnen het bredere beleid voor de positie van jongeren? Hoe kan het ministerie van OCW zorgen dat de effecten van het programma van lange duur zijn, zodat kansenongelijkheid wordt tegengegaan?