USN Skip to Content USN Skip to Footer

Plan: lijsten ingezette beroepskrachten en presentielijsten kinderopvang bewaren

Een inzichtelijke administratie is belangrijk voor een goede bedrijfsvoering. Daarnaast vergemakkelijkt het bijhouden van de overzichten het toezicht door de GGD op de kinderopvang. Aan de hand van de overzichten kan de houder van de kinderopvangorganisatie aantonen dat het kindercentrum voldoet aan de eisen voor de beroepskracht-kindratio, de drie-uursregeling en het vaste-gezichtencriterium.

De houder moet bij een inspectie de overzichten van de afgelopen zes weken kunnen aanleveren. Het komt nu voor dat houders deze informatie niet (goed) bewaren of niet (duidelijk) aanleveren. De toezichthouder kan dan niet goed beoordelen of de kinderopvangorganisatie aan de eisen voldoet.

De wijziging van de regeling wet kinderopvang staat nu online voor de internetconsultatie. Iedereen die dat wil, kan tot en met 17 september 2023 reageren en zijn/haar mening over de regelgeving geven.