USN Skip to Content USN Skip to Footer

Ouders positief over relatie met school

De meeste ouders vinden dat de samenwerking met de school van hun kinderen verbeterd is. Ook zijn ze overwegend positief over het contact met leraren. Dat blijkt uit de Staat van de Ouder, een jaarlijkse publicatie van Ouders & Onderwijs over wat ouders vinden van het Nederlandse onderwijs. Ruim driekwart van de ouders beoordeelt deze relatie als goed of zeer goed, zowel in het basis- als het voortgezet onderwijs.

Ook over het contact met leraren zijn ouders tevreden. Daarbij is er wel een duidelijk verschil tussen basis- en voortgezet onderwijs. In het basisonderwijs zegt 84 procent van de ouders goed contact te hebben met de leraren van hun kind, terwijl dit voor het voortgezet onderwijs 63 procent is. Ouders staan dichter bij de basisschool en helpen daar ook vaker. Toch voelen ze zich ook vaker overvraagd, terwijl ouders in het voortgezet onderwijs juist meer willen doen op school

Een oudergesprek is een belangrijk contactmoment voor ouders met school. Tijdens dit gesprek horen zij hoe het gaat met hun kind, cognitief én sociaal-emotioneel. De meeste ouders worden twee of drie keer per jaar uitgenodigd voor een gesprek op school. Minder gesprekken per jaar vinden de meeste ouders te weinig.

Hoewel 32 procent van de mbo-studenten minderjarig is, worden ouders van mbo-studenten nog te veel op afstand gehouden, zelfs als hun kind zelf wil dat de ouders betrokken worden. Ten opzichte van hun leeftijdsgenoten op havo en vwo wordt van minderjarige mbo’ers veel eerder meer zelfstandigheid verwacht. Terwijl deze jongeren de ondersteuning van hun ouders vaak nog echt nodig hebben, vooral bij studenten met een ondersteuningsbehoefte.

Ook de medezeggenschap is, op een paar initiatieven na, voor mbo-ouders zeer beperkt. Ouders in het basis- en voortgezet onderwijs hebben een formele plek om mee te praten over beleid, maar in het mbo is dit niet het geval. Het is niet verplicht om een ouderraad te hebben, mbo-scholen werven er niet actief voor en de rechten van zo’n ouderraad zijn beperkt. Tijd om daar verandering in te brengen, vindt Ouders en Onderwijs.