USN Skip to Content USN Skip to Footer

Oproep toezichthouders Samenwerkingsverbanden ​​​​​​​passend onderwijs: meld je aan!

Dit voorjaar organiseert de VTOI-NVTK een netwerkbijeenkomst voor de Raden van Toezicht (RvT) van de Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs (SWV).
Met het oog op de beoogde wettelijke onafhankelijke status van de RvT van een SWV lijkt het ons belangrijk om met elkaar de huidige governance-inrichting nader analyseren en te bespreken. Ook willen we graag onderlinge ervaringen en inzichten delen.

Verder is de VTOI-NVTK door de vertegenwoordigers van de besturen van de SWV benaderd met de vraag of en op welke wijze de VTOI-NVTK de werkgeversrol zou kunnen en willen innemen voor de (statutair) bestuurders van de SWV.

Meer concreet is de vraag gesteld of de (statutair) bestuurders aansluiting kunnen vinden bij de bestuurders-cao voor het funderend onderwijs. Om deze positie überhaupt in te kunnen nemen heeft de VTOI-NVTK een duidelijk mandaat nodig van de RvT’s van de SWV die zij dan in het arbeidsvoorwaardenoverleg zal gaan vertegenwoordigen.

Om daaraan invulling te kunnen geven heeft de VTOI-NVTK het lidmaatschap van de vereniging opengesteld voor de RvT’s en daarbij twee categorieën onderscheiden: de reeds volledig onafhankelijke RvT en de RvT’s die dat (nog) niet zijn.

Binnenkort wordt de uitnodiging gestuurd. Wil je graag aanwezig zijn en meepraten en is je RvT nog niet aangesloten bij de VTOI-NVTK? Laat dan je naam en contactgegevens achter bij ons, via bureau@vtoi-nvtk.nl.

Vergeet niet de naam van het SWV en het administratienummer daarbij te vermelden.
Na ontvangst zetten wij je op onze verzendlijst.