USN Skip to Content USN Skip to Footer

Oproep | Leden gezocht voor de klankbordgroep Digitale Veiligheid

De PO-Raad en VO-raad zoeken leden voor de klankbordgroep Digitale Veiligheid. De klankbordgroep denkt mee, adviseert de raden en heeft als focus bewustwording en professionalisering. Voor deze klankbordgroep zijn wij op zoek naar bestuurders, schoolleiders, interne toezichthouders en beleidsmedewerkers ICT/IBP met affiniteit op het gebied van digitale veiligheid. Wil je meedenken over hoe wij scholen kunnen ondersteunen zodat leerlingen veilig en toekomstgericht onderwijs krijgen? Meld je dan snel aan! Er is plaats voor acht leden.  

Met het Programma Digitaal Veilig Onderwijs (hierna: Programma DVO) bundelen het ministerie van OCW, Kennisnet, SIVON, de PO-Raad en de VO-raad hun krachten voor een onderwijssector waarin iedere leerling digitaal veilig kan leren en medewerkers digitaal veilig kunnen werken. Het programma biedt schoolbesturen en leveranciers heldere leidraden en een concreet ondersteuningsaanbod. Zo kunnen zij voldoen aan hun verantwoordelijkheid om een digitaal veilige organisatie te realiseren.

KlankbordgroepDigitale Veiligheid
Om een beeld te krijgen van de behoeften, vragen en wensen die er binnen de doelgroep leven en om ons ondersteuningsaanbod daar zo goed mogelijk op af te stemmen, richten de PO-Raad en VO-raad een klankbordgroep op. De leden van deze groep denken actief mee, geven gevraagd en ongevraagd advies en geven tips over de boodschap, toon en vorm van de te ontwikkelen communicatiemiddelen en het professionaliseringsaanbod.

In 2024 komt de klankbordgroep twee keer bijeen: een keer in het voorjaar (op donderdag 29 februari) en een keer in het najaar. De vergaderingen vinden plaats in Utrecht en we starten of eindigen met een gezamenlijke lunch. Een paar keer per jaar ontvang je een verzoek of vraag waar je per mail op kan reageren. De klankbordgroep heeft een tijdelijk karakter en duurt tot het einde van het Programma DVO (2027).   

Is deze klankbordgroep iets voor jou?

Deelname aan de klankbordgroep levert jou het volgende op:

  • Je hebt contact met andere schoolbesturen, de beide sectorraden, SIVON en Kennisnet;
  • Je bent als eerste op de hoogte van het (aankomend) ondersteuningsaanbod/ professionaliseringsaanbod;
  • Je speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van de onderwijssector als geheel. 

Wij zijn op zoek naar schoolbestuurders, schoolleiders, interne toezichthouders en beleidsmedewerkers ICT/IBP vanuit het primair en voortgezet onderwijs. Lijkt het je leuk om hieraan deel te nemen en:

  • beschik je over een brede blik op ontwikkelingen in de sector, zowel op het gebied van digitale veiligheid (informatiebeveiliging en privacy) als professionalisering van bestuurders, schoolleiders en interne toezichthouders;
  • ben je in staat om vanuit het perspectief van het eigen schoolbestuur/school te kijken, maar ook vanuit het perspectief van de sector als geheel;
  • heb je affiniteit met digitalisering en specifiek digitale veiligheid?

Meld je dan zeker aan. Het is uitdrukkelijk niet nodig om diepgaande kennis te hebben van het onderwerp digitale veiligheid.

Interesse?
Reageer zo snel mogelijk, maar in elk geval voor 20 januari 2024 op de vacature door een mail te sturen naar bureau@vtoi-nvtk.nl. Graag horen we waarom je interesse hebt in digitale veiligheid en in deelname aan deze klankbordgroep. 

Er is plaats voor acht klankbordleden en we streven naar een gemêleerde samenstelling van de klankbordgroep met een verdeling: functie, PO/VO, geografische spreiding en grootte bestuur. Je ontvangt uiterlijk 25 januari 2024 bericht over je aanmelding.

Vragen? 
Met vragen over de klankbordgroep of het profiel kan je terecht bij Hermien Jacobs, te bereiken via: hermienjacobs@povosi.nl, projectleider Digitalisering bij de PO-Raad en de VO-raad.