USN Skip to Content USN Skip to Footer

Oproep: ‘Kinderopvanggeld voor 2025 eerder inzetten’

Lage en middeninkomens kunnen op deze manier de opvang voor hun kind(eren) simpelweg niet meer betalen. Het geld bij de overheid kan wel sneller en beter worden ingezet. Op dit moment ligt bij het ministerie van Financiën voor 2025 een bedrag van 480 miljoen euro op de plank, bedoeld om de opvang goedkoper te maken nu het plan van bijna-gratis kinderopvang is uitgesteld. Daar hangt dus al het kaartje ‘betaalbare kinderopvang’ aan.

Daarom kan dit geld al in 2024 worden ingezet, vinden de zeven organisaties. Dat helpt ouders direct in hun bestaanszekerheid. ‘Door die 480 miljoen euro volgend jaar in te zetten help je de lage en middeninkomens. Een groep die juist nu verhoudingsgewijs veel meer eigen bijdrage moet betalen, omdat de overheid een te lage toeslag berekent. Dat levert een gezin met een laag of middeninkomen met twee kinderen, die allebei twee dagen per week naar de opvang gaan, bijna 1000 euro per jaar op.’