USN Skip to Content USN Skip to Footer

Oproep: ‘Haal drempels naar beroepsonderwijs weg’

De in- en doorstroom vanuit het voortgezet onderwijs naar het mbo en hbo stokt, terwijl vakmensen juist harder nodig zijn dan ooit. Versterking van het beroepsonderwijs is noodzakelijk, bepleiten de voorzitters van de VO-raad, MBO-Raad en de Vereniging Hogescholen in een ingezonden opiniestuk in de Telegraaf op 16 januari 2024.

Versterking van het beroepsonderwijs zou moeten beginnen bij een brede(re) kennismaking met praktijkgerichte vaardigheden in het primair onderwijs, waarna álle leerlingen in het voortgezet onderwijs theoretische én praktische vakken krijgen aangeboden om zich écht een goed beeld te vormen van wat er ‘allemaal kan’ en wat het best bij hen past.

Echter, vroege selectie in het funderend onderwijs kan een leerling in een richting sturen die niet past. De drie voorzitters voelen veel voor een driejarige onderbouw in het vo met flexibele leerroutes die aansluiten bij ieders ontwikkeltempo, individuele interesses en talenten.

Om latere selectie optimaal te faciliteren, moeten er meer brede scholen komen. Leerlingen kunnen hier eenvoudiger switchen tussen vakken, activiteiten en leerwegen, zodat ze bewuster kiezen voor een opleiding in het beroepsonderwijs. Brede scholengemeenschappen en een driejarige onderbouw betekenen niet dat alle leerlingen bij alle vakken bij elkaar in de klas zitten. Als de beroepsopleidingen goed samenwerken, kunnen jongeren drempelloos doorstromen naar het mbo en hbo.

Voor het welslagen van de sterke beroepsroute is regionale samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheden een must. Krachtenbundeling door scholen die bijvoorbeeld docenten uitwisselen of praktijkfaciliteiten delen, helpt (elkaars) expertise en faciliteiten beter benutten.