USN Skip to Content USN Skip to Footer

Oplossingenlab: integraal werken bij intensieve zorgvraag

In 2024 organiseert het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) met samenwerkingspartners drie bijeenkomsten over hoe onderwijs en zorg te organiseren voor kinderen met een zeer intensieve zorgvraag in het onderwijs. Integraal kijken, handelen en sturen staan dit jaar centraal. De eerste bijeenkomst, op 6 februari 2024, gaat over integraal arrangeren: hoe kun je als verschillende partijen samenwerken bij toewijzing en aanmelding?

In 2024 wordt tijdens de andere bijeenkomsten verder ingetuned op het aanreiken van bouwstenen om op scholen en zorginstellingen, samen met gemeenten-samenwerkingsverbanden, toe te werken naar zorg in onderwijstijd. Vragen en voorbeelden vanuit het werkveld staan hier centraal.

Zorg in onderwijstijd bij de toeleiding al organiseren, het maakt alles voor ouders en kinderen een stuk eenvoudiger. Dit geldt ook voor de samenwerkende organisaties zelf, omdat zo tijdig kan worden geregeld wat nodig is. En nog makkelijker wordt het als gemeenten en zorgkantoren het faciliteren door dit alles collectief te organiseren en financieren.

Het Oplossingenlab is voor iedereen die betrokken is bij de inhoud, organisatie en financiering van zorg in onderwijs of onderwijs in zorg. Alle soorten samenwerkende partners zijn welkom. Het lab wordt georganiseerd door NJi, VGN, VNG, Sectorraad GO en De Onderwijsconsulenten op 6 februari in Utrecht van 13.00 tot 16.30 uur. Deelname is gratis en aanmelden kan hier.