USN Skip to Content USN Skip to Footer

Ook afspraken over mobieltjes op basisscholen en in gespecialiseerd onderwijs

In het primair onderwijs en het (voortgezet) speciaal (basis)onderwijs zijn mobiele telefoons, tablets en smartwatches binnenkort ook niet meer toegestaan in de klas. Dit omdat ze afleiden en ervoor zorgen dat leerlingen slechter presteren. Dat heeft minister Mariëlle Paul van primair en voortgezet onderwijs afgesproken met PO-Raad, LBVSO, Sectorraad GO, AVS, Siméa, VIVIS en Stem van de vso-leerling.

Basisscholen en scholen in het gespecialiseerd onderwijs sluiten zich daarmee aan bij de afspraak die voor de zomer van 2023 al werd gemaakt met middelbare scholen. Alleen als mobiele telefoons noodzakelijk zijn voor de inhoud van de les mogen ze worden gebruikt, bijvoorbeeld in een les over mediawijsheid. En ze mogen gebruikt door leerlingen die er van afhankelijk zijn, bijvoorbeeld om medische redenen of vanwege een beperking.

In het (voortgezet) speciaal (basis) onderwijs kunnen deze afspraken betekenen dat het mobieltje vaker dan op andere scholen toch in de klas gebruikt zal worden. Het is belangrijk dat deze scholen met hun medewerkers, ouders en leerlingen goede afspraken maken zodat voor iedereen duidelijk is wat wel en niet mag. Ook in de andere scholen moeten leraren, leerlingen en hun ouders bespreken hoe het weren van mobieltjes uit de klas er precies uit gaat zien.

De afspraken gaan vervolgens in het nieuwe schooljaar (2024-2025) officieel in. In het voortgezet onderwijs gebeurt dit al in januari 2024. Overigens zijn er veel scholen die al de afgelopen periode de mobieltjes uit de klas hebben geweerd. Op een later moment wordt geëvalueerd of de gemaakte afspraken het gewenste effect hebben of dat eventueel toch een wettelijk verbod nodig is.