USN Skip to Content USN Skip to Footer

Ontwikkelpad kinderopvang: praktijkleren in de bso, gastouderopvang en dagopvang

De kinderopvang kampt met grote personeelstekorten. Werkzoekenden hebben veelal niet de juiste opleiding om aan de slag te kunnen als pedagogisch medewerker. Daarom introduceren de brancheorganisaties in de kinderopvang samen met de ministeries van SZW en OCW het ontwikkelpad kinderopvang.

Het ontwikkelpad is een maatwerktraject waarmee medewerkers kunnen in- én doorstromen in de kinderopvangsector (bso, gastouderopvang en dagopvang). Een kandidaat, ook met een afstand tot de arbeidsmarkt, kan instappen in de functie groepshulp. Voor deze functie gelden geen opleidingseisen.

Vervolgens leert hij of zij in de praktijk. Dit praktijkleren kan worden afgesloten met een mbo-praktijkverklaring en/of mbo-certificaat of diploma. De school begeleidt samen met de praktijkopleider de kandidaat bij het leren. In de sociaal-maatschappelijke begeleiding van de kandidaat hebben ook andere partijen een rol.

De groepshulp leert licht verzorgende en huishoudelijke werkzaamheden en/of het begeleiden van kinderen tijdens activiteiten. De groepshulp ondersteunt de pedagogisch medewerker en verlaagt daarmee de werkdruk en versterkt de kracht van het team als geheel. Stapsgewijs leren maakt het voor de groepshulp laagdrempeliger om door te groeien naar gekwalificeerd pedagogisch medewerker, als groepshulpen die dit ambiëren. De verwachting van de branche is dat door het ontwikkelpad de pool van potentiële medewerkers aanzienlijk vergroot.

Het ontwikkelpad kan zowel ingezet worden voor groepshulpen als voor werkzoekenden die willen instromen in de kinderopvang.

De branche en SZW hebben werkgevers opgeroepen zich te melden bij een mbo-instelling voor onderwijs in de derde leerweg en zich in te zetten op professionele ontwikkeling van de doelgroep. Scholen moeten dan, in afstemming met een leerbedrijf in de kinderopvang en de kandidaat, een scholingsarrangement op maat adviseren. Werkgevers krijgen een oproep zich voor het werven van deze doelgroep te melden bij de regionale werkgeversservicepunten. Wil je weten welke regio’s zich al hebben gemeld om met het ontwikkelpad aan de slag te gaan? Klik dan op www.kinderopvang-werkt.nl/ontwikkelpad.