USN Skip to Content USN Skip to Footer

Ontwerpbesluit kinderopvangtoeslag 2025 naar Eerste en Tweede Kamer

Het kabinet heeft besloten om de kinderopvangtoeslag volgend jaar te verhogen voor huishoudens met een gezamenlijk inkomen tussen ongeveer € 29.400 en € 159.200. Dit maakt kinderopvang betaalbaarder voor middeninkomens, stimuleert (meer) werken en zorgt ook voor meer zekerheid over de toeslag. Dit voorstel is in april in internetconsultatie geweest. Nu legt het kabinet het ontwerpbesluit officieel voor aan de Eerste en Tweede Kamer. Tijdens deze voorhangprocedure kunnen kamerleden reageren op de inhoud van het voorstel.

Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: “Ik ben blij dat het volgende kabinet doorgaat met het nieuwe financieringsstelsel voor de kinderopvang. De financiering van kinderopvang wordt hierdoor veel eenvoudiger en zekerder voor ouders. Niet langer krijgen ouders een onzekere toeslag tegenover een zekere rekening van de kinderopvang. Ook wordt kinderopvang voor veel ouders beter betaalbaar. We verwachten dat hierdoor de vraag naar kinderopvang toeneemt. Om het aanbod mee te laten groeien gaat de kinderopvangtoeslag de komende jaren daarom in stappen omhoog.”

Aanpassingen kinderopvangtoeslag per 2025

Het kabinet heeft in totaal € 429 miljoen uitgetrokken voor de verhoging van de kinderopvangtoeslag in 2025. Dit bedrag is het eerste deel van het extra budget voor kinderopvangtoeslag dat het kabinet tot 2027 heeft gereserveerd. Daarnaast worden met het ontwerpbesluit de maximumuurprijzen en toetsingsinkomens voor de kinderopvangtoeslag geïndexeerd voor het jaar 2025. Ook worden de maximumuurprijzen met € 0,04  minder geïndexeerd om enkele beleidsmaatregelen voor de kinderopvangtoeslag te dekken. Dit voorstel is hetzelfde als het voorstel dat eind april is gepubliceerd voor de internetconsultatie.

Voorhangprocedure en vervolg

De leden van de Eerste en Tweede Kamer kunnen nu vier weken lang reageren op het voorstel van het kabinet. Het definitieve besluit wordt uiterlijk in oktober 2024 gepubliceerd, zodat de Dienst Toeslagen voldoende tijd heeft om de wijzigingen door te voeren in de systemen.