USN Skip to Content USN Skip to Footer

Onderzoeksagenda expertisecentrum kinderopvang bekendgemaakt

Medewerkers van organisaties die meebetalen aan het Expertisecentrum Kinderopvang hebben in een stemming bepaald wat in de komende periode de drie onderwerpen worden die het expertisecentrum zal onderzoeken. De drie onderzoeksvragen die voorliggen zijn:

  • Wat bedoelen we met zorgkinderen en welke ondersteuning kan de kinderopvang bieden?
  • Welke (flexibele) structuur is het meest bevorderlijk voor het welbevinden van kinderen in dagopvang, peutergroepen en buitenschoolse opvang?
  • Is een bepaalde vaardigheid of competentie van de pedagogisch professional cruciaal voor de pedagogische kwaliteit?

In totaal konden mensen op tien onderwerpen stemmen, dit is de stemverdeling:

resultaten