USN Skip to Content USN Skip to Footer

Onderzoek uurtarieven en openingstijden kinderopvang 2023-2024

De uurprijzen en in mindere mate de openingstijden in de kinderopvang zijn in het afgelopen jaar in media en politiek weer regelmatig onderwerp van discussie geweest. Ook dit jaar heeft oudervereniging BOinK, samen met het Waarborgfonds Kinderopvang, uurtarieven in de kinderopvang onderzocht. Dit jaar is het onderzoek op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid uitgebreid met de openingstijden van de dagopvang.

Uit het onderzoek blijkt dat het gemiddelde opvangtarief voor dagopvang in 2024 10,50 euro is, een stijging van 9,6 procent sinds 2023. De overheid hanteert in 2024 voor dagopvang een maximum opvangtarief kinderopvangtoeslag van 10,25 euro. Het gemiddelde opvangtarief voor dagopvang ligt daarmee in 2024 2,4 procent boven het maximum opvangtarief kinderopvangtoeslag. Het gemiddelde opvangtarief in de bso is in 2024 9,44 euro, een stijging van 11,3 procent. Het maximum opvangtarief dat de overheid vergoedt is in 2024 9,12 euro, een stijging van 16,2 procent ten opzichte van 2023.

Het valt op dat in 2024 het aantal organisaties met een hoger uurtarief dan het maximumtarief kinderopvang is afgenomen in vergelijking met 2023, zowel in de dagopvang als in de bso. Ook het aantal organisaties dat op of rondom het maximum opvangtarief kinderopvangtoeslag zit, is in 2024 toegenomen. Daarmee lijken de extra verhogingen van de door de overheid maximum vergoede uurprijzen ten goede te komen aan de betaalbaarheid van de kinderopvang. 

In februari 2024 meldde minister Van Gennip dat kinderopvangorganisaties op hun website informatie moeten geven over tarieven en openingstijden. Nog steeds vermelden een aantal kinderopvangorganisaties hun uurprijzen niet op hun website. Vrijwel alle organisaties hebben wel een rekentool waarmee ouders hun nettobijdrage uit kunnen rekenen. Maar voor vergelijking van prijzen en diensten van verschillende opvangorganisaties is de rekentool niet toereikend. Verder staan de openingstijden van kinderdagverblijven vrijwel altijd vermeld op de website, maar bij 55 procent is geen duidelijke informatie te vinden over sluitingsdagen.

De uurprijzen en openingstijden voor dit onderzoek zijn bewust verzameld vanuit het perspectief van de ouder. Deze zoekt allereerst op de website van de kinderopvangaanbieder naar informatie over locatie, prijzen en beschikbaarheid. De uitkomsten van dit onderzoek zijn dan ook gebaseerd op de op websites gevonden uurtarieven (bij 336 kinderopvangorganisaties) en openingstijden (bij 329 kinderopvangorganisaties).