USN Skip to Content USN Skip to Footer

Onderzoek naar scholen met afbrokkelende vloeren

Minister Hugo de Jonge van volkshuisvesting vraagt de Nederlandse gemeentebesturen om na te gaan of schoolgebouwen in hun regio een type vloer hebben dat mogelijk afbrokkelt. In mei 2023 kwam op een school in Rotterdam een stuk beton los, bovenin een klaslokaal. Nader onderzoek wees uit dat er meer delen van de vloer loszaten. Onderzoeksbureau TNO stelde vervolgens vast dat er in Rotterdam nog twee schoolgebouwen waren met vergelijkbare problemen met de vloeren.

De vloeren zijn van het MuWi-systeem, en aangebracht tussen 1951 en 1973. Bij MuWi bestaat de vloer uit betonnen kleine balken, met daartussen lichtgewicht betonnen vulelementen. Er zijn in Nederland enkele honderden scholen met het MuWi-systeem gebouwd, zegt De Jonge.

De minister wil dat gemeenten in hun archieven nagaan of er in de buurt scholen zijn met zulke vloeren. Als dat zo is, moeten schoolbesturen van de gemeente de opdracht krijgen om nog in de komende zomervakantie onderzoek te laten doen. Na de vakantie wil de minister de Tweede Kamer kunnen informeren over de uitkomsten.

TNO stelde bij de schoolgebouwen in Rotterdam vast dat de afbrokkelende vloeren geen gevolgen hebben voor de constructie. Op de drie onderzochte scholen was volgens het onderzoeksbureau geen direct gevaar voor meer vallende betonnen onderdelen.