USN Skip to Content USN Skip to Footer

Onderzoek AD: 8 procent kinderopvanglocaties heeft oranje of rood risicoprofiel

Iedere crèche of bso krijgt sinds 2012 na inspectiebezoeken een kleur toegekend: groen, geel, oranje of rood. Bij groen zijn er weinig of geen zorgen, rood betekent ernstige zorgen. De kleur bepaalt hoe vaak en intensief een kinderopvang wordt geïnspecteerd. Nu blijken over bijna 1300 van de ruim 15.000 kinderopvanglocaties in Nederland serieuze zorgen te bestaan: zij hebben een oranje of rood risicoprofiel. Dat is één op de bijna twaalf dagverblijven en bso’s.

Ook blijken er per regio grote verschillen te bestaan. In Flevoland hebben bijna 200 van de 608 kinderdagverblijven een rode of oranje kleur. In de Gooi en Vechtstreek gaat het om ruim 20 procent en in Zuid-Holland-Zuid om bijna 15 procent. Daarentegen hebben Gelderland-Midden, Brabant-West en Haaglanden nauwelijks oranje of rode opvanglocaties. Het is onduidelijk waar de verschillen vandaan komen. Zo kan het zijn dat in bepaalde regio’s vooral kleinere aanbieders actief zijn. Zij hebben hun beleid en administratie minder vaak goed op orde dan grote aanbieders van kinderopvang.

De GGD GHOR Nederland betwist dat locaties met een rood of oranje risicoprofiel kwalitatief meteen onder de maat zijn. ‘Het klopt dat er door de personeelstekorten mogelijk meer risico op ongelukken bestaat, maar de risicoprofielen geven niet een-op-een aan dat er iets mis is met de veiligheid.’ Volgens de toezichthouder gebruiken inspecteurs ze enkel als plansysteem en zijn de profielen niet bedoeld als oordeel.

BOinK, de belangenvereniging van ouders in de kinderopvang, vindt dat onzin. ‘De risicoprofielen zijn gebaseerd op harde feiten, namelijk de inspectierapporten over meerdere jaren’, stelt voorzitter Gjalt Jellesma. ‘Het aantal bekende incidenten is het topje van de ijsberg. Van ouders en medewerkers ontvangen we al langer meer meldingen van gevaarlijke situaties. We waarschuwen hier al een jaar voor.’

Jellesma hekelt met name de grotere inzet van stagiairs. Alleen met onconventionele maatregelen is de kinderopvang in de toekomst toegankelijk te houden, want het personeelstekort zal nog jaren aanhouden. ‘Geef ouders daarom recht op twee dagen opvang per kind per week, waarbij een derde dag alleen mogelijk is op een maandag, woensdag of vrijdag.’