USN Skip to Content USN Skip to Footer

Onderwijsraad: ‘Beperk lesuren in strijd tegen lerarentekort’

De Onderwijsraad denkt dat minder lesuren voor leerlingen een oplossing kan zijn om het lerarentekort tegen te gaan. De raad vindt het nú het moment om scherpe keuzes te maken in het onderwijsaanbod en om te kijken of het programma in inhoud en tijd kan worden beknot.

De Onderwijsraad wil, zo staat in het rapport Schaarste schuurt, op deze manier het groeiende probleem van het lerarentekort aanpakken. Want basisscholen kampen met een lerarentekort van 10 procent en in het voorgezet onderwijs kan twee derde van de vacatures niet worden ingevuld. Dat tekort loopt de komende jaren alleen maar op, is de verwachting.

Door het verplicht aantal lesuren te verminderen, kunnen de huidige leerkrachten meer leerlingen lesgeven of hun administratie bijhouden. Voor de onderwijstijd die niet kan worden ingevuld zouden scholen een beroep kunnen doen op andere professionals of vrijwilligers, denk aan cultuurlessen door kunstenaars.

Voorzitter van de Onderwijsraad Edith Hooge onderstreept dat lesgeven de taak blijft van bevoegde leerkrachten. ‘Het is belangrijk te kijken wat er op het programma moet staan, wat leerlingen moeten leren: taal, rekenen, kennis van geschiedenis en de wereld om hen heen. Dat zijn de essentiële vakken.’