USN Skip to Content USN Skip to Footer

Onderwijskansenregeling voortgezet onderwijs vervangt ‘leerplusarrangement’

Vanaf 2024 zal het leerplusarrangement in het voortgezet onderwijs door het ministerie van OCW worden vervangen door de onderwijskansenregeling voortgezet onderwijs. Deze is bedoeld om kansengelijkheid te bevorderen. Scholen met veel leerlingen met een risico op ‘onbenut leerpotentieel’ kunnen dan extra bekostiging krijgen.

De scholen die in aanmerking komen voor de regeling, worden hierover uiterlijk in april 2024 geïnformeerd door DUO. Met de aanvullende bekostiging kunnen scholen hun leerlingen met een risico op onbenut leerpotentieel extra ondersteunen. Scholen kunnen zelf kiezen wat het beste past bij hun leerlingen. Denk bijvoorbeeld aan extra taallessen, kleinere klassen of coaching van leerlingen. De onderwijskansenregeling verschilt op een aantal punten met het leerplusarrangement, zo schrijft minister Wiersma aan de Tweede Kamer:

Zo wordt er een andere indicator gebruikt. Het leerplusarrangement (LPA) wordt nog verdeeld door middel van een indicator op basis van armoedeprobleemcummulatiegebieden (APCG). De onderwijskansenregeling gaat werken met een nieuw ontwikkelde CBS-indicator. Deze kijkt onder andere naar de individuele omgevingskenmerken van leerlingen, zoals het opleidingsniveau en de herkomst van de ouders en voorspelt het risico op onbenut leerpotentieel van leerlingen beter dan de APCG. De nieuwe indicator wordt ook gebruikt voor de verdeling van een deel van de NPO-middelen.

Het bedrag dat in totaal beschikbaar is, wordt verhoogd naar 157 miljoen euro, 105 miljoen meer dan nu nog beschikbaar is in het leerplusarrangement. Ook wordt het budget voor het praktijkonderwijs binnen de nieuwe regeling verdrievoudigd en gekoppeld aan het aandeel doelgroepleerlingen dat praktijkonderwijs volgt binnen het totale aandeel doelgroepleerlingen. Dat betekent dat 9 procent van het totale beschikbare LPA-budget naar het praktijkonderwijs gaat.

Vanuit het ministerie komt er in het najaar van 2023 een rekentool voor schoolbesturen die willen inschatten of een school in aanmerking komt voor de onderwijskansenregeling, op basis van de definitieve leerlingtelling van 2021. De eerste daadwerkelijke toekenning voor 2024 gebeurt op basis van de definitieve leerlingtelling van 1 oktober 2022.