USN Skip to Content USN Skip to Footer

Onderwijsbond AOb: maak lerarenopleidingen gratis

Voorzitter Tamar van Gelder van de Algemene Onderwijsbond (AOb) pleit voor gratis lerarenopleidingen om het lerarentekort tegen te gaan. Vooral zijinstromers zouden zo makkelijker toegang kunnen krijgen tot het onderwijs. Nu moeten zij vaak zelf op zoek naar een werkgever en leuren voor de subsidie. Dat maakt het onaantrekkelijk om zij-instromer te worden.

De Amsterdamse PvdA-wethouder Marjolein Moorman pleitte in het AOb-onderwijsblad in 2022 al voor een gratis lerarenopleiding, een wens die ze regelmatig herhaalt. Tot op heden zonder resultaat. Ook de oproep tot gratis lerarenopleidingen van lokale Haagse fracties van D66 en de PvdA vond geen weerklank in de nationale verkiezingsprogramma’s van november 2023.

Recent adviseerde de nationale commissie sectorplannen wel om van de eenjarige opleiding tot eerstegraadsdocent een betaalde opleiding te maken voor afgestudeerden die al een master hebben in een schoolvak als Nederlands of wiskunde. En sinds het studiejaar 2018-2019 geldt er voor studenten aan lerarenopleidingen de eerste twee jaar een halvering van het collegegeld. Die maatregel wordt in 2024-2025 stopgezet.

‘Er zijn dus wel initiatieven voor goedkopere lerarenopleidingen, er bestaan inmiddels allerlei regelingen die het aantrekkelijker moeten maken voor studenten om voor een lerarenopleiding te kiezen. Maar voor zij-instromers zijn er nog steeds allemaal verschillende regelingen’, zegt AOb-voorzitter Tamar van Gelder.

Ze ziet wel iets in een rijksacademie, vergelijkbaar met de opleiding van defensie of de politieacademie. Daar volgen mensen gratis een opleiding en krijgen ze ook direct een inkomen. ‘Zeker voor mensen die al werken en overwegen leraar te worden, moet het heel eenvoudig en goedkoop worden gemaakt. Zonder aan de bekwaamheidseisen en bevoegdheden te tornen.’