USN Skip to Content USN Skip to Footer

Onderwijsbegroting 2024: extra ondersteuning leerlingen en gratis maaltijden blijven

Met de 52 miljoen euro kunnen scholen ‘brugfunctionarissen’ aannemen die kinderen en gezinnen kunnen helpen, als deel van de aanpak gericht op kansengelijkheid. De Kamer nam vorig jaar een motie van de PvdA aan waarin de regering verzocht werd de inzet van brugfunctionarissen bij onder andere armoede te verbreden. Een brugfunctionaris richt zich op de verbinding tussen ouders en school en kan een rol spelen bij de ingang naar jeugdzorg en gemeenten en bij armoedesignalering en preventie.

De subsidieregeling heeft een looptijd van drie jaar en wordt opengesteld in het voorjaar van 2024. Per school is een vast bedrag beschikbaar. Als teveel scholen een beroep doen op de regeling, krijgen scholen met veel leerlingen met een risico op achterstanden voorrang (volgens de CBS-indicator). Klik hier voor de onderwijsbegroting 2024 en hier voor de Kamerbrief schoolmaaltijden en brugfunctionarissen.

In een bezorgde reactie op de miljoenennota van het kabinet signaleert de PO-Raad dat het kabinet geen einde maakt aan de overmaat aan incidentele subsidies voor het primair onderwijs. Integendeel: komend jaar wordt de incidentele subsidiepot alleen maar groter, hij stijgt in 2024 van 433 miljoen naar ruim 700 miljoen.

De PO-Raad vindt dit een zorgelijke ontwikkeling omdat zo structurele problemen (zoals het lerarentekort) niet kunnen worden opgelost. Bovendien brengt deze ‘subsidieconfetti’ een veelvoud aan regels en bestedingsvoorschriften met zich mee. De PO-Raad wil dat een volgend kabinet wél kiest voor structurele financiering.