USN Skip to Content USN Skip to Footer

Onderhandelingsakkoord CAO Bestuurders Funderend Onderwijs definitief

VTOI-NVTK en Vereniging voor Onderwijsbestuurders (VvOB) hebben op 10 april 2024 een akkoord bereikt over de cao voor bestuurders in het funderend onderwijs - primair onderwijs (PO) en voortgezet onderwijs (VO) 2024. 93% van de leden die hun stem hebben uitgebracht heeft voor het akkoord gestemd. Tijdens het bestuursoverleg op maandag 27 mei heeft het bestuur van VTOI-NVTK na deze positieve ledenraadpleging ingestemd met het onderhandelingsakkoord. De leden van VvOB hebben ook het onderhandelingsakkoord bekrachtigd en daarmee is het onderhandelingsakkoord definitief. Aan de cao-tekst wordt nu gewerkt en de integrale tekst Cao Bestuurders Funderend Onderwijs 2024 zal over enkele weken worden gepubliceerd.

Afspraken Cao Bestuurders Funderend Onderwijs 2024

Salarisontwikkeling

De cao-partijen hebben de minima van alle salarisschalen van het loongebouw bestuurders funderend onderwijs en de maxima van salarisschaal BA en BB opnieuw vastgesteld om tot marktconforme salarisschalen voor bestuurders te komen door de geadviseerde bedragen op basis van een benchmark over te nemen.

De cao-partijen zijn overeengekomen dat de actuele salarissen met 5% worden verhoogd met ingang van 1 maart 2024. Dat houdt tevens in dat ook de nieuwe minima en maxima met 5% worden geïndexeerd.

Bekijk hier de nieuwe salarisbedragen

Overig

De cao-partijen hebben afgesproken zich te zullen inzetten om de cao concurrerend, modern en vitaal te houden en zullen daartoe een ontwikkelagenda vaststellen.

In de tekst van de cao worden enkele technische aanpassingen aangebracht en toegelicht.

Looptijd

De looptijd van de cao is van 1 maart 2024 tot en met 28 februari 2025.